B.Tech. 16 Students

UserId Name
cs1160087 Ujjwal Gupta
cs1160294 Kartik Kumar
cs1160310 Shingi Siddhant Navin
cs1160311 Soumya Sharma
cs1160312 Deepanshu Jindal
cs1160313 Sarvagya Vinayak Sharma
cs1160314 Sunil Kumar
cs1160315 Akshat Khare
cs1160316 Divyanshu Saxena
cs1160317 Shubham Jain
cs1160318 Varada Pavan Sai
cs1160319 Harshit Goel
cs1160320 Rayala Harichandan
cs1160321 Arpan Mangal
cs1160322 Srijan Sinha
cs1160323 Akshay Neema
cs1160324 R Jayanth Reddy
cs1160325 Anugu Sai Kiran Reddy
cs1160326 Saransh Verma
cs1160327 Udit Jain
cs1160328 Shashwat Shivam
cs1160329 Rathi Sushant Shyam
cs1160330 Konuganti Sai Kumar Reddy
cs1160331 Aditya Jetha
cs1160332 Shashank Goel
cs1160333 Parth Shah
cs1160335 Aditya Jain
cs1160336 Sarthak R Vishnoi
cs1160337 Yash Raj Gupta
cs1160338 G S M Rishikesh Reddy
cs1160339 Donapati Hardhik
cs1160340 Kulkarni Nikhil Dilip
cs1160341 Pulkit Gaur
cs1160342 Ankit Akash Jha
cs1160343 Chetan Mittal
cs1160344 Rahul Bansal
cs1160345 Vinayak Rastogi
cs1160346 Mayank Shukla
cs1160347 Pushpam Anand
cs1160348 Himanshu
cs1160349 Golla Venkata Sai Dheeraj
cs1160350 Shashwat Banchhor
cs1160351 Adigopula Sai Teja
cs1160352 Pranav Bhagat
cs1160353 Korakoppula Suresh
cs1160354 Minhaj Shakeel
cs1160355 Sachin Kumar Prajapati
cs1160356 Jay Kumar Modi
cs1160357 Abhinash Kumar
cs1160358 Kurmapu Venkata Vijaya Sai Prasanth
cs1160359 Tarun Kumar Yadav
cs1160360 Dangeti Bharadwaj
cs1160361 Avinash Kumar
cs1160362 Khammampati Anirudh
cs1160363 Manish Tanwar
cs1160364 Danam Harshith Chandra
cs1160365 Vaddadi Sai Rohan
cs1160366 Sampat Khinchi
cs1160367 Ansh Prakash
cs1160368 Anubhav Palway
cs1160369 Pranav Baurasia
cs1160370 Rahul V
cs1160371 Shubham
cs1160372 Ravinder Singh
cs1160373 Shantanu Verma
cs1160374 Ayush Verma
cs1160375 Pradyumna Meena
cs1160376 Brajmohan
cs1160377 Adithya Anand
cs1160378 J Sri Harsha Vardhan Sai
cs1160379 Manas Meena
cs1160385 Rajas Bansal
cs1160395 Samarth Aggarwal
cs1160396 Ayush Patel
cs1160406 Animesh Singh
cs1160412 Pratyush Maini
cs1160513 Ankush Shaw
cs1160523 Manav Rao
cs1160680 Shreshth Tuli
cs1160701 Sankalan Pal Chowdhury
cs1169016 Vaibhav Supta
cs1169017 Pramod Yadav
cs1169018 Sahibdeep Singh Sodhi
cs1169030 Divya Sharma
cs1169031 Neha Upadhyay
cs1169034 Lipika Garg
cs1169040 Vivek Vigian
cs1169041 Shailendrapanwar
cs1169042 Shubham Kumarjain
cs1169043 Atul Agarwal
cs1169045 Shiva Ganeshm
cs1169046 S Kaushik
cs1169047 Vigneshsairaj
cs1169060 Akshay Goel
cs1169061 Amanaggarwal
cs1169068 Smriti Bhati
cs1169075 Anubha Agrawal
cs1169076 Divya Sinha
cs1169077 Rohit Garg

Copyright © 2024 Department of Computer Science and Engineering. All Rights Reserved.