Students


Ph.D. students

 • L. Rajyalakshmi (2014), N. Rakheja, A. Ahuja, S. Wedaj, Ovia Seshadri

M.Tech./M.S./Dual students

 • Saiyed Kashif Shaukat (2018)
 • Yamini Aggarwal, Mohammed Saood, Sundeep Saggu (2017)
 • Mayank Gupta, Shubham Jindal, Megha Gautam, Shiva Chandra (2016)
 • Sri Krishna Prem Guggilam, Harsh Singhal, Bharat Ratan, Vivek Mittal (2015)
 • Mayank Kumar, Surarajasekhar Reddy, Vineet Mimrot, Pratyay Mukhopadhyay, Rajat Agarwal (2014)
 • Mounika Reddy, Soumya Bansal, Anshul Choudhary, Raghavender Y., Pradeep Kumar, Sumeet Mundra, Shantanu Shrivastava, Nitin Rakheja, Prerna Bhatia, Kshiteej Mahajan, Dipanshu Agarwal (2013)
 • Kamesh Relangi, Amit Chourisya, Eshan Nanda, Udit Joshi, Kulbhushan Sharma, Vinayak Bhavnani, Ashish Khullar (2012)
 • Vinay Yadav, Ankush Kohli, Mehar Swarup, Aniesh Chawla (2011)
 • Vishnu Prateek, Vasu Dev Sharma, Himanshu Gupta, Amit Khanna (2010)
 • Ankit Kapoor, Vaibhav Rastogi (2009)
 • Aditya Dev Nayar, Ravi Gupta (2008)
 • Arun Kumar K. S., K. Sivakanth Reddy (2008)

B.Tech. students

 • Abhishek Verma, Bhavya Goyal, Sagar Patidar, Rhythm Gupta, Divyansh Singh, Veerendra Singh (2016)
 • Mehul Katiyar, Rishabh Garg, Ishan Khot, Harshit Jain (2015)
 • Vedant, Abhishek Ranjan, Aayush Goel, Sahil Bansal, Rahul Nagar, Anubhav Singh, Shashank Sinha, Somit Pangtey, Parijat Mazumdar, Abhishek Gupta (2014)
 • Alok Singh, Salik Warsi, Vakul Jindal (2013)
 • Himanshu Nayar (2012)
 • Mudit Agarwal Aman Singhla, Apoorv Gupta, Sankalp Gera, Kushal Dudani, Kanav Goyal (2011)
 • Himanshu Gupta, Pragun Goyal, Vaneet Kumar, Nikhil Dhingra, Varun Garg (2010)
 • Vikrant Kumar, Yogesh Tomar, Sachin Jindal, Gorav Jindal (2008)