Roll list of CS333N/CSL373 (Jan - May 2006)

ROLL GRP NAME Grade
- - - -
cs1030153 1 ANKIT GUPTA A
cs1030157 1 ATUL BANSAL B
cs1030161 1 DIPANKAR SARKAR B
cs1030169 1 LAKSHYA GOEL A
cs1030173 1 MAYUKH DATTA ROY B-
cs1030177 1 PAWAN JAIN A-
cs1030181 1 PULKIT GAMBHIR A
cs1030185 1 RAVI GUPTA B
cs1030189 1 SHRUTI GARG A-
cs5030207 1 ADITYA DEV NAYAR B
cs5030211 1 ANUBHA VERMA B
cs5030215 1 MANISH PAL B
cs5030219 1 PANKAJ KUMAR SHARMA C-
cs5030223 1 SHIKHA KAPOOR B
cs5030466 1 ABHINAV GOLAS A-
cs1030068 2 MOHIT RAJANI B
cs1030154 2 ANKUR JAIN B-
cs1030162 2 GAGAN BANSAL B-
cs1030166 2 KARAN MANGLA A
cs1030170 2 MANSI MATELA B-
cs1030174 2 NILAY VAISH A-
cs1030182 2 RAHUL BALAKRISHNAN B
cs1030186 2 ROHIT PRAKASH B-
cs1030212 2 AVANISH M KUSHAL A-
cs5030208 2 AKRAM KHAN B
cs5030220 2 ROHAN CHOUDHARY B
cs5030224 2 SOHIT BANSAL D
cs1030151 3 AASTHA JAIN B
cs1030155 3 ANKUSH GARG B
cs1030163 3 GHANSHYAM DASS A-
cs1030167 3 SMITA KHARTAD D
cs1030171 3 MAYANK KUKREJA B
cs1030183 3 RAHUL GARG A
cs1030191 3 VARUN GULSHAN A
cs5030209 3 AKSHAY GAUR C
cs5030213 3 DHEERAJ MEHRA B
cs5030217 3 NAMAN SINGHAL B-
cs5030221 3 ROHAN PAUL B
cs5030225 3 VAIBHAV B
cs1030152 4 ADVAIT JAIN A
cs1030156 4 ASHISH B
cs1030160 4 DHANSHREE NIMJE D
cs1030164 4 JAGADISH RATH B-
cs1030168 4 KUNAL RAJVANSHI B
cs1030172 4 MAYANK KUMAR B
cs1030180 4 PRIYANKA JINDAL B
cs1030184 4 RAJAT SAHNI B
cs1030188 4 SHASHWAT SEHGAL A-
cs5030019 4 SNIGDHA GOYAL B-
cs5030210 4 ANAND SILODIA B-
cs5030214 4 JAYANT UPADHYAY C
cs5030218 4 NITIN JAIN A-
cs5030222 4 S ARUN NAIR B
csu02134 2 ROHAN GARG C
csd02435 2 GAURAV GUPTA C
- - avg = -
- - stdev = -

Subhashis Banerjee
Mon May 15 19:57:13 IST 2006