Name Entry No HW3(10)
Amandeep Kamboj P2008CS1001 8
Apurv Verma  P2008CS1002 10
Ashish Kumar Gola P2008CS1003 5
Ashish Prasad P2008CS1004 9
Betha Sandeep P2008CS1005 10
Bhargav Mangipudi P2008CS1006 7
Krishna Chaitanya P2008CS1007 9
Chhavi Mittal P2008CS1008 8
Divya Sharma P2008CS1009 10
Sunil Kumar P2008CS1010 0
Hardeep Singh P2008CS1011 5
Ishan Chhabra P2008CS1012 10
Kanumetta Chandrakanta P2008CS1013 0
Kondreddy Rahul P2008CS1014 7
Kumar Ashwani P2008CS1015 10
Mithlesh P2008CS1016 0
N. Manu Bhargava Reddy P2008CS1017 10
Naveen Kumar P2008CS1018 3
Neelika P2008CS1019 8
Parminder Singh Bhatia P2008CS1020 8
Parteek Singla P2008CS1021 8
Prabhjot Singh Chandhok P2008CS1022 7
Prateek Garg P2008CS1024 5
Praveen Kumar Sah P2008CS1025 10
Priyanshu Raj P2008CS1026 10
Rupinder Kaur P2008CS1028 5
Sahil Bhagat P2008CS1029 8
Sahil Gupta P2008CS1030 4
Shashank Sharma  P2008CS1031 10
Shashank Soni P2008CS1032 4
Shlok Chaurasia P2008CS1033 7
Suresh Kumar Yadav P2008CS1035 7
Tarun Yadav P2008CS1036 10
Tushar Gupta P2008CS1037 8
Vaishali Oberoi P2008CS1038 5
Sakshi Verma P2008CS1083 8
Digvijay Singh P2008CS1110 0