Name Entry No Project2(20)
Amandeep Kamboj P2008CS1001 12
Apurv Verma  P2008CS1002 20
Ashish Kumar Gola P2008CS1003 10
Ashish Prasad P2008CS1004 19
Betha Sandeep P2008CS1005 20
Bhargav Mangipudi P2008CS1006 17
Krishna Chaitanya P2008CS1007 0
Chhavi Mittal P2008CS1008 16
Divya Sharma P2008CS1009 20
Sunil Kumar P2008CS1010 0
Hardeep Singh P2008CS1011 10
Ishan Chhabra P2008CS1012 20
Kanumetta Chandrakanta P2008CS1013 0
Kondreddy Rahul P2008CS1014 16
Kumar Ashwani P2008CS1015 16
Mithlesh P2008CS1016 0
N. Manu Bhargava Reddy P2008CS1017 0
Naveen Kumar P2008CS1018 10
Neelika P2008CS1019 12
Parminder Singh Bhatia P2008CS1020 16
Parteek Singla P2008CS1021 17
Prabhjot Singh Chandhok P2008CS1022 20
Prateek Garg P2008CS1024 15
Praveen Kumar Sah P2008CS1025 10
Priyanshu Raj P2008CS1026 16
Rupinder Kaur P2008CS1028 18
Sahil Bhagat P2008CS1029 12
Sahil Gupta P2008CS1030 16
Shashank Sharma  P2008CS1031 20
Shashank Soni P2008CS1032 13
Shlok Chaurasia P2008CS1033 18
Suresh Kumar Yadav P2008CS1035 18
Tarun Yadav P2008CS1036 12
Tushar Gupta P2008CS1037 18
Vaishali Oberoi P2008CS1038 17
Sakshi Verma P2008CS1083 16
Digvijay Singh P2008CS1110 14